Uzyskanie 100/100 punktów w Google Site Speed Insights na WordPress

Jak uzyskać Wynik 100/100 punktów w sprawdzarce Google Page Speed?

W zasadzie jest to proste. Wymaga dwóch elementów:

1. Dobrego hostingu.
2. Optymalizacji strony.

Na pierwszy ogień naszych testów poszła strona oparta na WordPressie. Cel był jasny: uzyskać jak najprostszym sposobem, na standardowej instalacji systemu WordPress, wynik 100/100 punktów w analizatorze Google Page Speed Insights.

Google Site Speed – WYBÓR HOSTINGU

Zwykle analizując stronę jednym z parametrów, który zgłasza sprawdzarka Google Page Speed Insights jest dużo błędów dotyczących oprogramowania. Ale pojawia się często jeden błąd, na który optymalizacja oprogramowania nie ma wpływu:

Skróć czas odpowiedzi serwera

Nasz testowy WordPress został zainstalowany na serwerze www.smarthost.pl, na zwykłym, kupionym przez stronę internetową koncie hostingowym, zgodnie z procedurą zakupu na stronie. Nie jest to żadne konto tuningowane itp. Wybrany został pakiet base-www w cenie 99 zł rocznie.

Żeby było troszkę trudniej, na testowej stronie został wygenerowany certyfikat SSL dla domeny, który na serwerze Smarthost.pl jest bezpłatny.

Google z jednej strony zaleca używanie szyfrowanych stron, niemniej certyfikat to jednak szyfrowanie treści i minimalnie zwalnia wczytywanie się strony. Ale spróbujemy z certyfikatem SSL.

Google Site Speed – OPTYMALIZACJA STRONY

Domyślnie po instalacji WordPress 4.8 (najnowszy na chwilę wykonywania testu) ma 76 punktów dla komputerów i 66 dla komórek.

Ale wystarczy zainstalować kilka prostych pluginów/wtyczek, żeby wynik znacznie podnieść.

Zainstalowaliśmy wtyczki optymalizacyjne. To oczywiście przykładowe pluginy, które robią rzeczy, których potrzebujemy, bo sam WordPress oferuje wiele podobnych, które robią podobne rzeczy. Te, które wybraliśmy … nam się akurat spodobały (jakkolwiek mało profesjonalnie to brzmi). Ważne, że spełniły swoją rolę 😉

Na początek włączamy kompresję. Trzeba zwykle zrobić to ręcznie. Wystarczy dokleić do pliku .htaccess znajdującego się w katalogu głównym naszego WordPressa poniższe linijki.

Oczywiście z kompresją jest tak, że musi ona być obsługiwana przez serwera hostingowy. Nie wszystkie serwery obsługują. Nasz testowy obsługuje poprawnie kompresję gzip.

Poniższy kod najlepiej wkleić na początku pliku .htaccess

# Kompresja - Begin
 <IfModule mod_expires.c>
 ExpiresActive On
 ExpiresByType image/jpg "access 1 week"
 ExpiresByType image/jpeg "access 1 week"
 ExpiresByType image/gif "access 1 week"
 ExpiresByType image/png "access 1 week"
 ExpiresByType text/css "access 1 week"
 ExpiresByType text/html "access 1 week"
 ExpiresByType application/pdf "access 1 week"
 ExpiresByType text/x-javascript "access 1 week"
 ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access 1 week"
 ExpiresByType image/x-icon "access 1 week"
 ExpiresDefault "access 1 week"
 </IfModule>

<FilesMatch "\\.(js|css|html|htm|php|xml)$">
 SetOutputFilter DEFLATE
 </FilesMatch>

<IfModule mod_gzip.c>
 mod_gzip_on Yes
 mod_gzip_dechunk Yes
 mod_gzip_item_include file \.(html?|txt|css|js|php|pl)$
 mod_gzip_item_include handler ^cgi-script$
 mod_gzip_item_include mime ^text/.*
 mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript.*
 mod_gzip_item_exclude mime ^image/.*
 mod_gzip_item_exclude rspheader ^Content-Encoding:.*gzip.*
 </IfModule>
 # Kompresja - End

Dodanie powyższego kodu rozwiązuje problemy zgłaszany przez Site Speed: pierwsza część to : „Wykorzystaj pamięć podręczną przeglądarki” , a druga część kodu rozwiązuje: „Włącz kompresję” .

Google Site Speed – INSTALACJA WTYCZEK

Zainstalowaliśmy wtyczki:

wtyczki WordPress dzięki którym można mieć 100 w Google Site Speed

WTYCZKA: Fast Velocity Minify

Plugin rozwiązuje podpowiedzi dotyczące optymalizacji:

Zmniejsz CSS” oraz „Zmniejsz JavaScript

WTYCZKA: Scripts-To-Footer

Plugin rozwiązuje problem podpowiedzi:

Wyeliminuj blokujący renderowanie kod JavaScript i CSS z części strony widocznej na ekranie

WTYCZKA: Google Webfont Optimizer

Plugin rozwiązuje problem podpowiedzi:

Wyeliminuj blokujący renderowanie kod JavaScript i CSS z części strony widocznej na ekranie” oraz poprawia sposób osadzania fontów Google na stronie.

WTYCZKA: MemcacheD Is Your Friend

Zainstalowanie powyższych wtyczek da nam score na poziomie 97. Żeby dotrzeć do 100 punktów trzeba włączyć jakąś formę cachowania. Jedną z najwydajniejszych form cachowania jest wykorzystanie pamięci serwera.

Smarthost.pl oferuje system memcacheD który można wykorzystywać. Jest on włączony dla PHP w wersji 7.0 i 7.1. Dlatego należy zmienić wersję PHP na 7.1 (co zrobiliśmy) oraz zainstalować wtyczkę „MemcacheD is Your Friend” – która sama wykryje i użyje tego systemu cachowania.

Po wykonaniu powyższych czynności uzyskujemy wynik 100/100 punktów w narzędziu Google Page Speed Insight:

100 punktów Google Site Speed
100 punktów Google Site Speed

Sprawdź, że ta strona ma 100 punktów w Google Site Speed Insight